Con sẽ được học những chuyển động sáng tạo trong múa đương đại. Từ đó con có hiểu biết về cơ thể của chính mình, điều khiển cơ thể của mình một cách khoa học, sáng tạo, tự nhiên theo đúng lứa tuổi.

Con sẽ được tiếp cận những không gian khác nhau, tạo sự tưởng tượng về hình thể khác nhau. Con sẽ hiểu cách làm việc nhóm để tạo ra những hình tượng nghệ thuật, làm quen với âm nhạc đương đại để hiểu được sự kết nối giữa âm nhạc và múa

Con sẽ tự tin hơn và sáng tạo với những bài múa mình đã học, hiểu hơn về cơ thể mình, giúp con phát triển độc lập, thể hiện cá tính của bản thân

Múa đương đại

0₫Price

Giáo viên của khoa múa nước ngoài